pirmdiena, 2017. gada 21. augusts

Kompetence

Mūsu dzīvē sastopams sekojošais paradokss: jo augstāks profesionālās darbības līmenis, jo lielāka iespējama profesionālā nekompetence. Nav iespējams, ka traktorists neko nesaprot no traktora vai slaucēja neprot izslaukt govi. Taču mehāniskās darbnīcas vai fermas vadītājs jau var neko nesaprast no traktora vai neprast izslaukt govi. Mācību iestādē programmas direktors var totāli neizprast attiecīgās profesijas būtību un attīstības tendences. Rīt eju uz pirmo nodarbību “Interneta žurnālistikā”. Tagad tas mūsu programmā ir izvēles priekšmets. Aizvadītajā mācību gadā tas tā nebija. Tagad izvēles priekšmets ir tāpēc, ka programmas direktors totāli neizprot Interneta lomu sabiedriskajās attiecībās. Viņš nesaprot un nezina, ka PR speciālists jau sen ir pārvērties par sava veida Interneta žurnālistu.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana