trešdiena, 2020. gada 22. aprīlis

Mazs cinītis...Masu apziņā sastopamais skaistais sakāmvārds “Maz cinītis gāž lielu vezumu” var funkcionēt tikai kā psiholoģiski profilaktisks līdzeklis, emocionāli sentimentāli sniedzot morālo ticību labā uzvarai pār ļauno. Kā visiem folkloristiski mitoloģizētajiem veidojumiem, dotajam sakāmvārdam ar dzīves sociālo realitāti ir maz kopēja vai gandrīz nekā nav kopēja. Lai “mazs cinītis” kaut ko panāktu, sociumā ir obligāti jābūt noteiktam tikumiski morālajam, tiesiskuma un taisnīguma līmenim, kas praktiski mājo attiecīgās sabiedrības ētosā – morāles normu, principu un ideālu kopumā, kas ir pamatā sabiedrības tikumiskajai pārliecībai un virza indivīdu darbību. Dotais teksts interesanti un vajadzīgi aicina pievērst uzmanību tik tikko minēto obligāto nosacījumu reālajām atšķirībām lietuviešu tautā un latviešu biomasā. Labi ir zināms, ka minēto obligāto nosacījumu trūkums latviešu aprindās ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ir licis pret latviešiem vairs neizturēties kā pret tautu, bet tikai kā pret biomasu.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana