piektdiena, 2017. gada 13. oktobris

Atbrīvošanās

Lai tauta savās izdarībās atbrīvotos no „pēdiņām”, jāņem ir vērā vēsturiski determinēti faktori un zināmi mūsdienu nosacījumi. Tā tas, sākot ar tautas vadošo daļu, spēku, līderi, formālo un neformālo vadoni; respektīvi, tautas vadošo šķiru, kas kapitālismā skaitās buržuāzija, kaut gan jautājums par tās idejisko un stratēģisko patstāvību ir diskutabls jautājums Rietumu civilizācijas tajās zemēs, kurās netika iznīcināta aristokrātija. Buržuāzijas ģenēze zinātnē ir izprasta. Buržuāzijas pamatlicēji neietilpa nevienā kastā vai bija zemākā stāvoklī par zemniecību. Buržuāzija galvenokārt radās no karavīru kastas kalpiem – gļēviem un slinkiem tipiem, parazītiem un liekuļiem, kuri uzurpēja starpnieku funkcijas starp augstākajām kastām. Tipisks topošās buržuāzijas tēls ir Sančo Panso no slavenā romāna. Vairāku paaudžu laikā buržuāzija ieguva to veidolu, kāds tas tai ir mūsdienās. Buržuāzijai izdevās pārņemt varu un to saglabāt līdz šai dienai. Demogrāfiskās pārejas laikā Rietumu civilizācijā sākās strauja sociālās stratifikācijas pārkārtošanās. Tā būtiski attiecas arī uz buržuāzijas perspektīvām, jo tai ir radies enerģisks konkurents – finansu spekulatīvā kapitālisma ģenerētā jaunā sīkburžuāzija, kurai ir milzīgi finansu resursi un kura tiecas dominēt sociumā, izmantojot sociumā konstatējamo negatīvo konverģenci – dažādu sociālo grupu attālināšanos vienai no otras materiālā stāvokļa kraso atšķirību rezultātā. Atsevišķa problēma Rietumu civilizācijā ir bijušo sociālisma zemju sociālā stratifikācija. Tas visvairāk attiecas uz tautām bez aristokrātijas un buržuāzijas. Šo tautu ģeopolitiskie saimnieki uzspiež kapitālistisko dzīves modeli, kā ieviešana noteikti nevar būt gluds process bez aristokrātiskām un buržuāziskām tradīcijām. Šīs tautas ir dzīvojušas tikai saskaņā ar masu komunikācijas un masu kultūras normām un vērtībām. Bet tas nozīmē aklu, ģenētiski nosacītu bezierunu paklausību jebkurai politiskajai varai, kas ģeopolitiskā jūga apstākļos turklāt papildinās ar kompradoru aktivitātēm, jo no bezkvalitatīvās biomasas nav grūti aicināt talkā ārvalstu atbalstītājus un aģentus. Tautas izdarībās „pēdiņas” ir populāras dominējošās divdomības dēļ: visi ir neapmierināti ar varu, taču visi balso par šo varu.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana