ceturtdiena, 2019. gada 22. augusts

Varas metodoloģijas elementsLatvijas universitātes drausmīgā skandāla sakarā aktuāls ir kļuvis viens varas metodoloģijas elements. Varai ir sava metodoloģiskā bāze – metožu kopums, vispārīgo principu sistēma, kas palīdz iegūt varu un saglabāt varu. Ja šo kopumu, sistēmu vai tās atsevišķus elementus neņem vērā, tad varu var ātri zaudēt. Runa ir varas metodoloģisko elementu vārdā “apdraudējuma likvidācija”. Ja vara sastopas ar apdraudējumu (iespēju zaudēt varu), tad nekavējoties ir jālikvidē apdraudējums. Tas ir jādara bez kavēšanās, bez žēlastības un maksimālā veidā, lai tiktu pilnīgi izslēgta apdraudējuma restaurācija. Jārīkojas ir ātri, bez liekas vilcināšanās, nevajadzīgiem disputiem. Ja tas tā nenotiek, tad tas liecina par varas elites degradāciju. Dotajam elementam (“apdraudējuma likvidācijai”) ir plaša vēsturiskā prakse - gan ar pozitīviem piemēriem, gan ar negatīviem piemēriem. Visjaunākajos laikos negatīvs piemērs ir Krievijas impērija. Tā gāja bojā 1917.gadā pamatā tāpēc, ka netika izmantots elements “apdraudējuma likvidācija”. Cars vilcinājās, izrādīja mazdūšību, nelikvidēja liberālās kompradoru buržuāzijas līderus, partijas utt. Cara neizlēmība noveda Krievijas impēriju līdz sabrukumam. Pozitīvs piemērs ir Ķīna, kuras varas struktūras nekavējoties un bez žēlastības likvidēja varas apdraudējumu – sava veida “perestroiku” (Rietumos saka – “demokratizāciju”) 1989.gadā. Kā zināms, visai drīz sākās Ķīnas ekonomiskās attīstības bums. LU skandāla sakarā vajadzēja nekavējoties likvidēt varas morālo apdraudējumu. LU skandāls apdraud varas morālo autoritāti. Un tas ir sen zināms, ka vara bez morālās autoritātes var pastāvēt vienīgi ar zobenu, automātu, tanku palīdzību. Latvijā valdošā kliķe pastāv ar latviešu tautas “miljona” uzpirkšanas palīdzību (masveida zagšanas pieļaušanu). Tāpēc vara neizmanto elementu “apdraudējuma likvidācija”. LR valdošā kliķe nebaidās zaudēt autoritāti, jo tai nekad nav bijusi autoritāte. LU skandāla operatīvā nelikvidēšana neapdraud varu. LU skandālam visnepatīkamākās sekas ir tautas deģenerācijas kāpināšana, veicinot tautas morālā pagrimuma intensitāti un apjomu. Tauta mācās no “akadēmiskās sabiedrības”. Par to var nešaubīties. Tauta ir talantīga un jau ir tik daudz apguvusi, ka grūti ir pateikt, kuri Latvijā pašlaik ir procentuāli vairāk – nelietības atbalstītāji jeb nelietības nosodītāji.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru