piektdiena, 2017. gada 18. augusts

Personība

Agresīvo patmīļu pretmets un diametrāli pretējs fenomens ir personības. Agresīvie patmīļi un personības ir antipodi. Agresīvie patmīļi visvairāk neieredz personības. Savukārt personības neizjūt simpātijas pret agresīvajiem patmīļiem un cenšas no viņiem izvairīties savā ceļā. Vārdam „personība” latviešu valodas kultūrā ir īpaša semantika. Faktiski neformāli definēta semantika. Vārds „personība” šajā nozīmju kopumā (semantikā) nav tas pats, kas vārds „persona”, kā arī termins „personība” psiholoģijā. Īpaši tādā psiholoģijas atzarā kā personības psiholoģija, kurā tik tikko minētais termins universāli attiecās uz katru cilvēku. Turpretī vārda „personība” neformāli definētā un tikai sadzīvē lietotā semantika attiecas vienīgi uz augstas cilvēciskās kvalitātes indivīdiem. Sadzīvē vārdu „personība” lietojam, ja gribam slavēt cilvēku ar izcilām īpašībām. Vārds „personība” sadzīvē attiecās uz augstu cilvēcisko kvalitāti. Apzināmies, ka personības ir gudri cilvēki, morāli atbildīgi cilvēki, talantīgi cilvēki, inteliģenti cilvēki, teicami izglītoti cilvēki, idejiski patstāvīgi cilvēki, cilvēki ar augstu pašcieņas pakāpi un augstu paškritiskuma pakāpi. Personības savā ceļā bez iebildēm atzīst citas personības, paškritiski ir gatavas dot ceļu par sevi lielākai personībai. Par personību trūkumu pie mums sāka žēloties jau 90.gadu sākumā. Kuluāros par latviešu personību trūkumu taktiski žēlojās cittautieši – krievi, ebreji, poļi. Šī žēlošanās jau sen vairs nav sastopama. Tas ir pareizi. Personību deficīts ir totāls ne tikai politikā, valsts administrācijā, bet arī akadēmiskajā sfērā – rektorātos, ZA augstceltnes 2.stāvā. Arī garīgajā kultūrā personību deficīts ir totāls. Citādāk tas nevar būt, ja „mākslinieks” drīkst neprast zīmēt, „mūziķis” drīkst nepazīt notis. Vai personību deficīts ir liela nelaime? Tā var jautāt filistri. Viņi mīl kladzināt „Bet viss taču notiek!”. LR viss patiešām notiek filistru līmenī, agresīvo patmīļu līmenī, bet nevis personību līmenī. Atbildē uz doto jautājumu ir jāsaka, ka personību deficīts nav liela nelaime. Personību deficīts ir nevis nelaime, bet traģēdija. Tautas traģēdija! Tauta bez personībām kā etnosa garīgajiem līderiem neko prātīgu savā dzīvē nevar panākt. Var vienīgi nīkuļot pelēkā, seklā, duļķainā peļķē.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru