svētdiena, 2017. gada 20. augusts

Vērtības salīdzinājumi

Latviešu tautas un LR nopelnus ir jāvērtē salīdzinājumā. Latviešu tautas un LR nevērtība atklājās salīdzinājumā ar labām, īstām valstīm. Salīdzinājumā ar Rietumeiropas valstīm, ASV, Kanādu. Tādā salīdzinājumā mūsu niecība ir acīmredzama. Var pat teikt, ka tāds salīdzinājums ir nekorekts, jo tiek salīdzināti principā nesalīdzināmi fenomeni. Proti, tipoloģiski dažādi fenomeni, kurus nemaz nedrīkst salīdzināt. Tas būtu tas pats, ja gribētu salīdzināt ziloni ar odu. Nelaime ir tā, ka latviešu pašu uztverē neeksistē nekāda veselīga paškritika. Eksistē vienīgi smieklīga pašpārliecinātība. Hipertrofiska pašpārliecinātība, kas ne reti izvēršās histēriskos spiedzienos (“preambulās”). Latviešu uztverē gan viņu tauta, gan viņu valsts nav nevērtīgs piemērs. Latvieši paši neizprot un nav spējīgi izprast savu nevērtību. Neizprot un nav spējīgi izprast pamatā neinformētības un nekompetences dēļ, jo nemaz nezina, ko praktiski nozīmē vērtīga tauta un vērtīga valsts. LR melīgie un reti stulbie mediji informē tikai par notikumiem Krievijā. Latvieši tādējādi kaut ko zina par Krieviju un krieviem. Var sevi salīdzināt ar Krieviju un krieviem. Bet tas ir ļoti greizs materiāls salīdzinājumam un nevar atspoguļot mūsu nevērtību. Krievija ir vēl nevērtīgāka valsts kā LR. Krievija tāpat “traucās” uz “Eiropu”, tai ir nelietīga un nodevīga birokrātija, apjukusi inteliģence, zombētas jaunās paaudzes, krimināls bizness, nacionālo bagātību nodevīga izvešana uz ārzemēm. Krievija pašlaik ir ļoti nevērtīga valsts, bez patriotisma, nacionālās pašapziņas, valstiskās suverenitātes saglabāšanas velmes. Krievija iet bojā nesalīdzināmi straujāk un uzskatāmāk nekā LR.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru