sestdiena, 2019. gada 13. aprīlis

Sociālā šizofrenizācijaŠodienas Latvijā tikšanās ar jocīgo laimi, kad dzīves apstākļi katastrofāli pasliktinās un latviešu tautas garīgā nāve ir fakts, bet tajā pašā laikā tautas laimes indekss regulāri sasniedz jaunas virsotnes, liecinot par cilvēku laimīguma pieaugumu, ir tikšanās ar to, ko zinātnē sauc par sociālo šizofrenizāciju jeb sabiedriskās apziņas šizofrenizāciju. To veicina noteikti sabiedrības dzīves apstākļi, kad viss notiek saskaņā ar principu: jo psihiski pretrunīgāki (šizofrēniskāki) ir dzīves apstākļi, jo psihiski pretrunīgāka (šizofrēniskāka) ir sabiedriskā apziņa. Latvijā nenormāli sabiedrības dzīves apstākļi turpinās 30 un vairāk gadus. Nenormāla ir valsts iekārta: politika un ideoloģija; nenormāli ir sabiedriskās apziņas visi veidi – māksla, zinātne, reliģija, filosofija, morāle, tiesības. Nenormālības galvenā izpausmes forma ir idejiskais pretrunīgums un pretdabiskums, idejiskā pretišķība un pretdarbība. Piemēram, tādi aizvadītajos 30 gados latviešu tautā tās sociāli bezatbildīgās inteliģences ievazātie Rietumu pagrimuma “koncepti” kā “uzskatu plurālisms”, “vērtību plurālisms”, “patiesības plurālisms” spēj izraisīt vienīgi sociālo šizofrenizāciju, kas tā arī praktiski ir noticis. Dzīves idejiskais pretrunīgums ir izraisījis idejisko pretrunīgumu sabiedrības kolektīvajās smadzenēs un kolektīvajā sirdī. Cilvēki masveidā ir zaudējuši dzīves realitātes adekvātu uztveri un izpratni. Viņi vairs nezina, kas ir labs un kas ir slikts, kas godīgs un kas ir negodīgs, kas ir morāli tikumisks un kas ir morāli netikumisks, jo idejisko vērtību un normu vēsturiski tradicionālā sistēma tiek noliegta un tās vietā tiek piedāvāts “idejiskais plurālisms”, kas praktiski nozīmē totāla idejiskā haosa rašanos. Sociālajai šizofrenizācijai vienmēr ir arī objektīvs faktors – sociuma psihiskās veselības līmenis. Jo psihiski stabilāks sociums, jo tas ir mazāk pakļauts šizofrenizācijai (reāli – dažāda veida idejiskajai zombēšanai, apzināti organizētai garīgajai destrukcijai). Tātad tas ir kompetentāks objektīvi uztvert un skaidrot dzīves realitāti. Turpretī psihiski nestabilā sociumā šizofrenizācijai ir lielāki panākumi. Par Latvijas sociuma psihiskās veselības līmeni liecina konkrēti skaitļi. Tie ir par 2017.gadu pieejami internetā. Domājams, drīz tiks publicēti dati par 2018.gadu, un tie apliecinās, ka medicīnas iestādēs Latvijā uzskaitē ir apmēram 100 000 psihiski slimu cilvēku. Skaidrs, ka ne visi psihiski nestabilie indivīdi ir uzskaitē un atpoguļojas valsts statistikā. Iespējams, vēl tikpat liels cilvēku skaits (100 000) ir “nelegālie” psihiski neveselie cilvēki. Masu komunikācijas saturs medijos, piemēram, liecina, ka sabiedriskās apziņas kopējo līmeni publiski apliecina galvenokārt psihiski neveseli indivīdi, demonstrējot “idejisko plurālismu” – fundamentāli šizofrēnisku dzīves uztveri un izpratni. Runa nav tikai par jocīgo laimi. Runa ir par visnopietnāko cilvēka dzīves procesu šizofrēnisko interpretāciju. Noteikti mināms vēl viens objektīvs faktors sabiedrības šizofrenizācijā – intelektuālais līmenis. Psihiski slimiem un intelektuāli neattīstītiem indivīdiem ir daudz kopēja. Viņi ir aktīvi, nenogurdināmi, neapturami, kas ne reti iet kopsolī ar dziļu nekaunību un dziļu nelietību. Internets viņiem paver lielas iespējas ietekmēt sabiedrisko domu – attiecīgajā laika periodā sociumā aktuālo idejisko tematiku. Internetā viņi var netraucēti izplatīt savu kroplo un amorālo dzīves notikumu izklāstu. Sabiedriskā doma relatīvi nonāk viņu ietekmē, un tāpēc var tikt koriģēta sabiedriskā apziņa, tajā iesūcoties dažāda satura idejiskajām anormālībām. Piemēram, psihiski slimie un reizē ļoti nekaunīgie un nelietīgie troļļi (teiksim, portāla “Pietiek” žuļi, edges, feļi) un intelektuāli drausmīgi aprobežotie “grantiņi”, “gedrovici” (atkal atsaucos uz “Pietiek” gadiem ilgi sastopamo “publiku”) var atstāt zināmu ietekmi ne tikai uz viņiem analoģiska psihiskā un intelekta līmeņa hominīdiem, bet arī uz patstāvīgi domātnespējīgiem filistriem, vāji izglītotiem jauniešiem, t.s. masu cilvēkiem, kuri tagad ļoti plaši izmanto internetu. Vai Latvijā ir iespējams mazināt sociālās šizofrenizācijas tempu? Nav iespējams! Latviešiem nav īstas inteliģences, bet ir tikai kaut kāda pseidointeliģences masa, kura pati nav spējīga adekvāti reaģēt saskarsmē ar dzīves realitāti. Sociālo šizofrenizāciju var mazināt vienīgi apzināta un speciāli organizēta darbība, ko veic inteliģence. Taču, atkārtoju, latviešiem nav īstas inteliģences un nekas neliecina, ka tā varētu izveidoties perspektīvā. Gluži pretēji! Viss liecina, ka Latvijā sociālās šizofrenizācijas temps strauji pieaug.
Nav komentāru:

Komentāra publicēšana