svētdiena, 2017. gada 20. augusts

Favorītisms

Cēlajai latviešu mentālajai īpašībai beidzot izdomāju vārdu – latviešu favorītisms. Šī īpašība ir sastopama visur. Ar to sastapos visu mūžu. Arī Interneta komentāros. Turklāt sintēzē ar vēl vienu aprobežoto latviešu īpašību – agresivitāti. Latviešu favorītisms vispār ir agresīva parādība. Teiksim, komentāru autoru nekad neinteresē teksta saturs. Ja arī kaut kas ir teikts par tekstu, tad visbiežāk pilnīgi bez jebkādas sapratnes. Saruna par saturu ir kaut kādi analfabētiski murgi. Bet vispirms ir uzbrukums autoram – otram latvietim. Protams, tūlīt otrs latvietis tiek kvalificēts kā muļķis, stulbenis, idiots, nekompetents cilvēks. Nekāda iecietība, labvēlība, savaldība latviešu favorītismā neeksistē. Eksistē vienīgi ārprātīga velme otru latvieti nolīdzināt ar zemi. Tas, protams, liecina par totālu nevērtību. Tas kavē tautas garīgo attīstību gan ģenētiskajā līmenī, gan kultūras līmenī. Tauta mīcās kā populācija – agresīvs bars, kura indivīdi viens otru mežonīgi ienīst un ir gatavi saplosīt gabalos. Stulbums, skaudība, nenovīdība + agresivitāte = šausmīgs mistrojums, kas ir latviešu favorītisma substance.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana