sestdiena, 2017. gada 19. augusts

Lolojums

Kārlis Vērpe ir vietējo filosofu lolojums. Viņa promocijas darbs sagatavots LU Vēstures un filosofijas fakultātes Filosofijas katedrā prof.Māras Rubenes vadībā. Tekstā lasāms: „Promocijas darba tēma un tās oriģinalitāte (sākotnība (!?) un jaunums). Promocijas darbs “(Re)prezentācija (!?) attēlā: pētījums fenomenoloģiskās attēla apziņas (!?) koncepcijās” veltīts attēla kā reprezentācijas izpratnes izjautāšanai (!?) no fenomenoloģiska viedokļa, t.i., viedokļa, kurā tiek analizēta attēla parādīšanās apziņā (!?) vai attēla fenomens. Pētījumu (!?) virzošā interese (!?) saistās ar centieniem saprast dažādo attēlu fenomenus (!?) vai, vienkāršāk izsakoties, centieniem saprast attēlu redzēšanu (!?), to, ko un kā redzam (!?), kad skatāmies attēlus. Papildus attēla (!?) kā reprezentācijas izpratnes fenomenoloģiskai izjautāšanai (!?) darbā izsekoju dažādām fenomenoloģiskām attēla apziņas koncepcijām, sākot ar fenomenoloģijas dibinātāja Edmunda Huserla attēlapziņas koncepciju”. Turpināt lasīt tekstu nav iespējams, ja nevēlamies sajukt prātā no pašmērķīgās un haotiskās jēdzienu švīkstināšanas (jānorāda par autora lielo grudrību) un turklāt bez nemitīgās pārliecības par jēdzienu pareizu lietojumu, kā arī bez nemitīgās pārliecības par autora domu nesakņošanos totālā idiotismā. Tāpat ir jāņem vērā, ka Huserls faktiski interesējās par tēlu (zīmju) uztveri apziņā, bet nevis par „attēla apziņu”, „attēlapziņu”. Zinātnē ir runa par Huserla pieeju  tēlu teorijā. Tādējādi jau paši pamati ir kropli šim promocijas idiotiskajam mocījumam. Pseidozinātniekus zinātnes viedoklis nekad neinteresē.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana