pirmdiena, 2017. gada 21. augusts

Simbolika

PSRS nacionālajā politikā tika saskatīts zināms trūkums. Proti, nacionālajā politikā trūkums bija tas, ka t.s. nacionālajām republikām aizliedza lietot viņu vēsturisko nacionālo atribūtiku: karogu, himnu, ģērboni. PSRS nacionālā politika atsacījās no tamlīdzīgas pieejas, aizbildinoties ar attiecīgās atribūtikas potencionālo spēju veicināt seperātisma kaislības. Taču sastopams pretējs viedoklis: attiecīgās nacionālās atribūtikas legāla izmantošana netraucē integrāciju. Gluži pretēji – veicina integrāciju PSRS. Šai atziņai tagad ir konkrēti pozitīvi piemēri. Amerikāņi eiropiešiem atļauj lietot vēsturisko nacionālo atribūtiku. Viņi to atļāva arī jaunajām kolonijām Austrumeiropā pēc PSRS sabrukuma. Un, lūk, tagad ir labi redzams, ka reālas valstiskās suverenitātes deficīta apstākļos tautai pietiek tikai ar atļauju izmantot savu karogu, himnu, ģērboni. Tautai vairāk neko nevajag, lai priecīgi integrētos amerikāņu koloniālajā impērijā. Protams, tas viss ir atkarīgs no tautas attīstības pakāpes un valstiskuma izpratnes līmeņa, kas var nebūt tautām, kuras tikai vēsturiski īsu brīdi ir bijušas patiesi neatkarīgas.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru