otrdiena, 2017. gada 21. novembris

JautājumsJautājums ir šāds: Vai latviešu inteliģence līdz pasaules galam vai līdz tautas galam pārvarēs latviešu etnosa lielākos vēsturiski melīgos paradoksus, kuri vienmēr ir bijuši izdevīgi nelielai varas kliķei, lai turētu stingrā politiskajā un ideoloģiskajā pakļautībā savus ciltsbrāļus un ciltsmasas? Pagaidām ir četri lielākie vēsturiski melīgie paradoksi. 1) LR nav dibināta 1918.gada 18.novembrī, bet gan 1917.gada 29.novembrī. LR dibināšanas īstā diena ir 1917.gada 29. novembris. 1917.gada 29. novembrī Valkā tika nodibināta Latviešu Pagaidu Nacionālā padome (LPNP). Tā 29.novembrī pieņēma deklarāciju par Latvijas kā apvienotas un autonomas valsts izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales apriņķos. 2) Latgalieši nav subetnoss, bet gan latviešu etnosa pamats. Latgalieši ir visīstākie latvieši – senās latviešu cilts pamats. 3) 1940.gada vasarā LPSR izveidošana notika ar latviešu tautas masveida līdzdalību, piedaloties Saeimas vēlēšanās, izveidojot latviešu valdību un augusta sākumā sūtot latviešu delegāciju uz Maskavu ar lūgumu uzņemt PSRS sastāvā, bet vispirms Ulmaņa valdībai dodot atļauju Latvijā ievest PSRS karaspēku, kas tika izdarīts no 1940.gada janvāra. 4) PSRS sabrukuma rezultātā tika atjaunota nevis LR, bet gan tika izveidota krimināli oligarhiska „valsts” ar parlamentā viltīgi izstrādātu noziegumu brīvību, kā rezultātā sākās latviešu tautas strauja degradācija, deģenerācija un bojāeja. LR atjaunošanu simulēja LKP un VDK nomenklatūras visnegodīgākie kadri - inteliģences padibenes, nacionālie laupītāji un nacionālie nodevēji. 

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana