trešdiena, 2018. gada 25. jūlijs

Pretestības varianti
No vienas puses lasīt un komentēt „posthomo-partiju” pirmsvēlēšanu solījumus mūsu dzīves optimizēšanā ir naiva un nevajadzīga nodarbošanās. Tas tā ir tāpēc, ka mūsu dzīvei ir pilnīgi greizi pamati, kuriem ir bezcerīgi veltīt analītisko uzmanību. LR ir nacionāli reakcionāra un krimināli oligarhiska starptautiskas konfederācijas sastāvdaļa bez jebkāda veida suverenitātes un cieši integrēta analoģisku valstisko kroplību kolekcijā, kas radās PSRS vietā. Nevar būt nekādas runas par nacionāli nepatstāvīga noziedzīga režīma optimizēšanu. Tas ir bezcerīgi. Jēga ir tikai vienai tēmai: pēc iespējas ātrāka noziedzīgā valstiskuma likvidēšana. Arī „posthomo-partiju” solījumos jēga ir tikai minētajai tēmai, Latvijas tautai solot nekavējoties likvidēt nacionāli reakcionāro un krimināli oligarhisko valstiskumu. Protams, tādu solījumu nedod neviena „posthomo-partija”. Tas vēl vairāk apliecina muļķību, uzsākot analītisku sarunu par optimizēšanu. LR sociāli politiskā vide ir labvēlīga nacionāli reakcionārajam un krimināli oligarhiskajam valstiskumam, kam ir latviešu masveida atbalsts. Taču no otras puses klusēšana arī nav pieļaujama. Nav pieļaujama tās sabiedrības daļas dēļ, kura neatzīst pastāvošo noziedzīgo valstiskumu. Tādi cilvēki latviešu tautā noteikti ir sastopami gan starp tiem, kuri ir aizceļojuši no Latvijas, gan starp palicējiem. Tādu cilvēku skaits nav liels. Bet tam nav nozīmes. Par LR fundamentālo nevērtību ir analītiski kritiski jārunā pat tad, ja par to vēlas dzirdēt un par to ir gatavs nosodoši izteikties tikai viens cilvēks. Saprotams, iespējami pretestības varianti. Var nesadarboties (nekalpot) ar LR noziedzīgā valstiskuma struktūrām; var klusēt, neuzskatot par vajadzību kritizēt noziedzīgo valstiskumu; var atstāt Latviju, protestējot pret noziedzīgo valstiskumu. Taču vēsturiski tradicionāli viscienījamākais variants, dzīvojot cilvēciski necienīgos valstiskajos apstākļos, ir nesadarboties un neklusēt. Turklāt ir jālieto tik skarba valoda, cik skarbu valodu ir pelnījuši noziedzīgā valstiskuma diriģenti un viņu koris.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana