pirmdiena, 2018. gada 5. novembris

Zinātnieka tipsLatviešu zinātnieki pieder vienam noteiktam zinātnieka tipam. Par to liecina apm. 50 gadus ilgi novērojumi ne tikai latviešu humanitāro zinātnieku vidē. Turklāt par to liecina ne tikai novērojumi personiskajā saskarē ar latviešu zinātniekiem, bet par to liecina (un tas ir svarīgākais) latviešu zinātnieku darbi – publikācijas. Latviešu zinātnieku zinātnisko rezultātu autori pamatā ir šī viena zinātnieka tipa pārstāvji. Izņēmumi (zinātnieka cita tipa rezultāti) ir ļoti reti sastopami. Var pat teikt – gandrīz nemaz nav sastopami. Latviešu zinātnieki pieder tipam ar sekojošām pamatiezīmēm. Šī tipa pārstāvjiem ir anketējoši reģistrējoša domāšana; viņi ir empīriski, bet nevis metafiziski, filosofiski abstrakti, idejiski oriģināli orientēti cilvēki; būtības un likumsakarību izpratnes, oriģinālu hipotēžu ģenerēšanas vietā ir empīriskā materiāla kolekcionēšana un klasifikācija atbilstoši dažādiem parametriem. Praktiski, piemēram, tas spilgti izpaužas vēsturē, arheoloģijā, literatūrzinātnē, mākslas vēsturē. Latviešu zinātnieku devumā tiekamies ar biogrāfisko un bibliogrāfisko faktu, vēsturisko notikumu un argeoloģisko izrakumu materiāla detalizēti precīzu uzskaitījumu. Pateicoties latviešu zinātnieku devumam labi ir zināmas, piemēram, rakstnieku un mākslinieku dzīves norises, izdoto grāmatu un gleznu nosaukumi, to izdošanas, gleznošanas gads, grāmatu tirāža, mākslinieka piedalīšanās izstādēs, var uzzināt par daiļdarbu recenzēšanu. Savukārt latviešu arheologu grāmatās var izlasīt, cik kapavietu ir atsegts, kādi kauli un cik lielā apjomā tie ir atrasti, kas vēl ir bijis kapā – kādas rotas, kādi ieroči. Ņemot vērā minēto dominējošo zinātnieka tipu, par latviešu kultūru ir pieejams vispusīgs un bagāts empīrisko datu klāsts, tā idejisko interpretāciju atvēlot citu tautu un cita tipa zinātniekiem. Teiksim, par latviešu folkloru un pagāniskajiem reliģiskajiem priekšstatiem idejiski vispamatīgāko pētījumu ir veikuši divi krievu zinātnieki. Latviešu kultūras idejiskā izpratne pamatā ir atkarīga no cittautiešu ieinteresētības pievērsties latviešu garīgajai pasaulei.Nav komentāru:

Komentāra publicēšana