svētdiena, 2018. gada 9. decembris

PaskaidrojumsSergeja Kurginjana darbībā daudzām vietējām vecajām un jaunajām galvām acīmredzot nekad nebūs saprotamas divas pozīcijas. Pirmkārt, tie antropomorfie primāti, kuri neciena valstisko suverenitāti, nacionālo brīvību un ar prieku atdot savu zemi un savu dzīvi svešinieku varai, nekad nespēs saprast tos cilvēkus, kuriem nacionālā brīvība, savas zemes un savas dzīves patriotiska aizstāvēšana ir svēts viņu esamības pienākums – morālais kategoriskais imperatīvs. Otrkārt, mūsu daudzām galvām nekad nebūs saprotams, ka komunisms nav tikai marksistisks komunisms. Komunisms kā cilvēces augstākais, cēlākais, ideālākais, humānākais, taisnīgākais, demokrātiskākais ideoloģiskais konglomerāts eksistē no senseniem laikiem kā sekulārs garīgais komplekss līdzās dažādiem mitoloģiskajiem un reliģiskajiem kompleksiem. Sergejs Kurginjans ir izvēlējies deklarēt komunismu kā augstāko esamības mērķi tikai tāpēc, ka tas arī ir augstākais sekulārais cilvēka un sociuma esamības mērķis cilvēces morālajos un intelektuālajos sapņos. Nav nekas skaistāks, eksistenciāli un psiholoģiski iedvesmojošāks izdomāts sekulārās domas vēsturē. Savukārt Markss ir vajadzīgs kā konkrēts empīriskais materiāls komunisma interpretācijā. Šajā ziņā Marksa mantojums ir visgrandiozākais mantojums cilvēces vēsturē. Dziļi aprobežotiem, nemitīgā tumsonībā un šarlatānismā auklētiem, un vēl pie tam ideoloģiski kropli nozombētiem tipiem praktiski nav iespējams adekvāti izturēties pret to, kas vispusīgi dziļi izglītotiem un kritiski domājošiem cilvēkiem ir elementāra nostādne.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana