piektdiena, 2019. gada 3. maijs

Pārbaudījums
Demogrāfiskās pārejas sekas ir dažādas. Ne tikai skolu slēgšana un pašvaldību likvidācija iedzīvotāju trūkuma dēļ. Tautas izmiršana atsaucas arī uz tirgotāju peļņu, komunālo pakalpojumu sniedzēju peļņu. Vārdu sakot, uz visa veida biznesa peļņu. Ja tauta izmirst, tad ir loģiski, ka veikalos samazinās pircēju skaits, samazinās komunālo pakalpojumu izmantotāju skaits utt. Loģiski ir tas, ka tautas izmiršanas rezultātā samazinās peļņa visdažādākajām peļņu gūstošajām struktūrām. Peļņas guvēji tātad tiekas ar savu ienākumu samazināšanos. Viņiem negribas ar to samierināties. Psiholoģiski tas ir pamatoti. Grūti ir atsacīties no gadiem ilgi pierastās peļņas. Noteikti būs arī tādi biznesmeņi, kuri nemaz īsti nezina par vēsturisko procesu “demogrāfiskā pāreja” un šī procesa fatālo trajektoriju – iedzīvotāju skaita samazināšanos līdz XXI gs.vidum, kad planētas iedzīvotāju skaits stabilizēsies tolaik attiecīgajā apjomā. Ņemot vērā peļņas samazināšanos, peļņas guvēji tiecas šim bēdīgajam regresam pretoties. Un, lūk, galvenā (pašlaik vienīgā) forma ir cenu palielināšana. Cenas nemitīgi palielinās veikalos, siltumtīklos u.c. struktūrās. Protams, cenu palielināšana netiek godīgi izskaidrota ar elementāri cilvēcisko vēlēšanos ne tikai saglabāt līdzšinējo peļņu, bet arī panākt peļņas kāpumu. Cenu kāpuma argumentācija nav godīga. Patiesais iemesls netiek nosaukts. Tā vietā ir dažādas atrunas, kuru pamatotību ir iespējams kaut cik izprast vienīgi speciālistiem. Saprotams, cenu palielināšana ir vienota ar saimnieciskās darbības sistēmiskumu; ja vieni paceļ cenas, tad arī citi ir spiesti to darīt. Šajā darbībā analītiski interesentākais ir tas, cik vēsturiski ilgi turpināsies cenu palielināšana tautas izmiršanas dēļ. Labi ir zināms, ka tauta ne tikai izmirst, bet arī noveco. Samazinās darba spējīgo cilvēku proporcionālais apjoms sabiedrībā. Interesanti būs redzēt, vai bizness izdomās kaut ko konstruktīvu sakarā ar tautas izmiršanu jeb nemitīgi turpinās palielināt cenas, kas, protams, ir zara zāģēšana, uz kura sēž bizness...
Nav komentāru:

Komentāra publicēšana