otrdiena, 2019. gada 24. septembris

Par bērnu izmantošanu


Tagad ir daudz piemēru par bērnu izmantošanu politiskajās intrigās. Zināma kulminācija tika sasniegta 2019.g. septembrī, kad zviedru meitenei lika uzstāties ANO pasākumā par klimata izmaiņām. Bērnu izmantošanas pamatā ir ģimenes sociālā institūta sagraušana. Ģimene jau no cilvēces sākuma ir galvenais vienojošais pamats, katra cilvēka galvenais sociālais balsts. Sagraujot ģimeni kā sociālo institūtu, paveras iespēja cilvēku atstāt bez sociālā balsta un ievērojami palielināt viņa ietekmēšanas, atkarības, pakļaušanas iespējas, kā arī (un tas ir ļoti būtiski) cilvēku atstāt bez dziļas morāli tikumiskās audzināšanas, kas notiek ģimenē. Mūsdienu alkātīgais finansu kapitālisms pirms kāda laika saprata, ka ģimenes sagraušana var ietekmēt 1) iedzīvotāju skaita samazināšanos, var ietekmēt 2) politiskās zombēšanas iespējas, kā arī var palielināt 3) patērēšanas apjomu. Ģimenes sagraušana notiek dažādos virzienos: 1) laulības līgums kā ģimenes locekļu savstarpējās neuzticības veicinātājs, 2) laulības procesa degradācija, 3) genderisma ideoloģija, 4) bērnu izmantošana politikā, kas ir visjaunākais virziens un uzskatāmi apliecina alkātīgā kapitālisma antihumānismu, nekaunoties pat bērnus izmantot savu alkātīgo interešu apmierināšanā. Bērnu izmantošana politikā ir tagad sastopama arī Krievijā, kuras tautu vispār ir grūti ievilināt mūsdienu neģēlībās. Rīgā praidā latviešu jaunās ģimenes arī piedalījās ar bērniem. Ģimenes sagraušanā kā ideoloģiski propagandējošais rupors darbojas mediji, sabiedriskās organizācijas un pat uzpirkti kaut kādi pusdebili vecāki, skolotāji. Bērnu izmantošana liecina, ka “baltās” rases degradācija un deģenerācija jau ir sasniegusi ļoti graujošu līmeni.
Nav komentāru:

Komentāra publicēšana