ceturtdiena, 2017. gada 14. septembris

Talants

Pašlaik ir izveidojusies interesanta situācija: globālo (arī relatīvi lokālo) sociālo problēmu analītiķa talants eiropeīdu vidē nav vajadzīgs. Tāpat nav vajadzīgas speciālas zināšanas, domāšana plašās kategorijās; nav vajadzīga profesionālā intuīcija, prognozēšanas dotumi utt. Principā nekas nav vajadzīgs no tā, kas vienmēr ir obligāts priekšnoteikums analītiskajai darbībai, - šajā gadījumā globālo sociālo problēmu analītikai. Pašlaik vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir veselais saprāts, nodrošinot darbību atbilstoši veselajam saprātam. Ja agrāk, protams, arī bija vajadzīgs veselais saprāts, tad pašlaik pietiek tikai ar veselo saprātu. Pašlaik vairāk nekā nevajag. Tā tas ir izveidojies tāpēc, ka sociālajos procesos dominē totāls amorāliskums, absolūts absurds, idiotisms, bezmērķīgums un bezjēdzība. Tādos apstākļos pietiek ar to, ka cilvēks lūkojās uz pasauli no neangažēta veselā saprāta viedokļa. Pašlaik nav jāmeklē stratēģiski, slepeni, diplomātiski, ģeopolitiski, nodomi tur, kur praktiski valda banāls stulbums, alkātība un gļēvums, bet politiskos un sociālos procesus bezmērķīgi un bezjēdzīgi bīda labākajā gadījumā haotiska un eklektiska domāšana, bet sliktākajā (visbiežākajā) gadījumā prevalē idiotija un iracionālisms.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru