piektdiena, 2018. gada 27. aprīlis

NelaimeLatviešu tautas (varbūt pat vislielākā) nelaime ir personību trūkums. Konkrēti: personību trūkums sociāli politiskajā sfērā. Saprotams, latviešu tautā ir sastopami godīgi, gudri, izglītoti, inteliģenti cilvēki. Atkārtoju: tādi cilvēki noteikti tautā eksistē. Latviešiem ir personības. Taču latviešiem nav sociāli politiski pasionāras personības, kuras spētu un gribētu uzņemties tautas vadību valstiskā līmenī. Latviešiem ir tipiski inteliģentas personības bez sociāli politiskās dzirksts. Tādas personības tradicionāli atvirzās pēc iespējas tālāk no politikas, valsts lietām, jebkura profila organizatoriskās vadības. Tipiski inteliģentās personības faktiski ir izteikti individuālisti – cilvēki, kuri norobežojas no sabiedrības un kuriem nepatīk darboties kolektīvā. Individuālisms ir viņu garīgā satvara centrā. Inteliģento personību morāles princips ir individuālisms – indivīda autonomijas, absolūtas brīvības un absolūtu tiesību prasība, eksistenciālais nosacījums, vairāk vai mazāk atklāta savu interešu pretstatīšana sabiedrības interesēm. Inteliģentās personības nav pierunājamas valsts vadīšanas darbam. Acīmredzot tas nemaz nav tik slikti, jo šīs personības faktiski nemaz nav spējīgas vadīt valsti. Valsts vadīšana ir pa spēkam vienīgi sociāli politiski pasionārām personībām. Tādas personības ir retums katrā tautā. Protams, tauta bez vadības nekad nepaliek. Nekad un nekur nav bijis tautas vadītāju deficīts. Vienmēr un visur ir atradušies tautas vadītāji no harismātisko indivīdu kolekcijas, kuru veido cilvēki ar fascinējošām personiskajām īpašībām – spilgtām runas dāvanām, gudrību, pievilcīgu ārieni, suģestiju. Latviešiem nav laimējies arī šajā ziņā. Valdošo kliķi neveido harismātiskas personības. Tas ir tāpēc, ka „perestroikas” Maskavas barveži visu kārtoja tā, lai padomju tautas pārvaldītu nacionāli reakcionārai un krimināli oligarhiskai iekārtai piemēroti tipi. Praktiski – cilvēciskās padibenes ar noziedzīgu un nelietīgu dvēseli. Par tādu tautas vadītāju trūkumu latviešiem līdz šim nevajadzēja žēloties. Nekas neliecina par radikālām izmaiņām. Izmaiņas ir vienīgi tajā ziņā, ka cilvēciskās padibenes ar noziedzīgu un nelietīgu dvēseli jau labu laiku papildina un arī turpmāk papildinās cilvēciskās padibenes ar debilu prātu un idiota dvēseli.Nav komentāru:

Komentāra publicēšana