pirmdiena, 2018. gada 28. maijs

Apziņas menedžments un PPP
Tautas masu apziņas menedžments vienmēr ir pastāvējis cilvēces vēsturē. Vienmēr ir bijis tā, ka tautas masas kāds ietekmē vēlamā virzienā, tautas apziņu piepildot ar attiecīgo saturu. Saturs varēja mainīties, taču pats process, tautas masu apziņas menedžments, nekad nav mainījies, un tā metodoloģijas centrā vienmēr ir bijusi zombēšana, manipulēšana, iedvesmošana, propaganda, pārliecināšana, garīgā ietekmēšana, ideoloģiskā audzināšana, ideoloģiskā pārliecināšana, morālā pilnveidošana, apgaismošana u.tml. Droši var teikt, ka bez tautas masu apziņas menedžmenta cilvēce nekad neiztiks. Arī turpmāk būs tautas masu apziņas piepildīšana ar noteiktu saturu. Tam ir objektīvs iemesls. Iemesls ir tautas masu apziņas specifika: PPP (idejiskās attīstības Pakāpe, analītiskās domāšanas Pakāpe un idejiskās patstāvības Pakāpe). Visas trīs Pakāpes ir tādā garīgās attīstības līmenī, ka nevar patstāvīgi idejiski refleksēt, nevar patstāvīgi idejas analītiski apstrādāt un nevar patstāvīgi akceptēt noteiktas idejas kā savu uzskatu, savu viedokli, savu attieksmi, savu lēmumu u.tml. Tautas masu apziņai ir vajadzīga garīgā palīdzība PPP visos segmentos. Šī palīdzība tad arī ir slavenais tautas masu apziņas menedžments. Neapšaubāmi, menedžments var būt ar „+” zīmi un var būt ar „ – „ zīmi. Tautas masu apziņu var piepildīt ar pozitīvu saturu, tautas masas orientējot konstruktīvai, saprātīgai, etniski vajadzīgai, cilvēciski labvēlīgai, valstiski nepieciešamai darbībai. Tautas masu apziņu var piepildīt ar tādu saturu, kas tautai principā neko nedod, bet dod tikai kādai tautas elites daļai – slānim, grupai, korporācijai, partijai, oligarhijai, valdošajai kliķei u.tml. Tautas masu apziņas menedžmentam nav obligāti jābūt tautai kaitīgam. Tautas masu apziņu var piepildīt ar audzinošu, izglītojošu, morāli tikumiski nostiprinošu saturu. Tādā gadījumā tautas masu apziņas menedžmenta metodoloģija nemainās, un tiek lietoti tie paši paņēmieni un līdzekļi, kurus tautas elites kāda daļa lieto politiski, ekonomiski, finansiāli savtīgā nolūkā. Mūsdienās dominē tautas masu apziņas piepildīšana ar savtīgu saturu. Piemēram, tehnokrātiskā liberālisma fani tautas masu apziņā iznīcina nacionālā patriotisma jūtas, diskreditē valstiskās nacionālās neatkarības kategorisko imperatīvu, cenšas panākt tautas masu morālās enerģijas un pilsoniskā ideālisma degradāciju. Tautas masu apziņas menedžments tāpat kā visas pārējās vadībzinības ir atkarīgs no vairākām likumsakarībām. Piemēram, jo talantīgāki ideologi nodarbojas ar tautas masu apziņas menedžmentu, jo bīstamākas ir viņu pieļautās kļūdas. Vajadzīgas un vērtīgas idejas tautas masu apziņas menedžmentā var izkropļot bezjēdzīga un nesaprātīga vide, jo tikai intelektuāli pilnvērtīgā vidē var gūt panākumus vajadzīgas un vērtīgas idejas. Tautas masu apziņas menedžmentā tāpat kā citos procesos ir jābūt noteiktām prioritātēm. Tautas masu apziņas menedžmenta māksla un profesionālā meistarība atspoguļojas optimālu pritoritāšu izvēlē.
Nav komentāru:

Komentāra publicēšana