pirmdiena, 2018. gada 24. decembris

Ievads kriminālā kapitālisma analītikā·       Kriminālais kapitālisms ir visjaunākais valstiskuma formāts cilvēces vēsturē. Tā rašanās sākums ir valstiskie veidojumi pēc PSRS sabrukuma, kad oficiāli izvēlētais kapitālisma valstiskums praktiski izvērtās kriminālā valstiskumā tādās jaunajās valstīs kā Krievijas Federācija, Latvijas Republika. Tāpēc kriminālā kapitālisma analītiskā izpratne var būt tikai sākuma stadijā.
·       Jēdziena „kriminālais kapitālisms” lietošana KF un LR sākās vienlaicīgi – 2018.gadā. Saskaņā ar iepazīto literatūru, minētais jēdziens vispirms tika lietots LR. Gan KF, gan LR jēdzienu pagaidām (2018.g. beigās) lieto tikai daži speciālisti. Par kriminālā kapitālisma rašanos brīdinoši darbi KF tika publicēti jau 90.gadu sākumā, bet LR pirmās publikācijas bija no 2013. gada.
·       Kriminālā kapitālisma valstiskuma specifika pamatā ir saistīta ar oligarhiju. Ja tradicionālajā kapitālismā šodienas oligarhijas ģenēzē kriminalitāti (noziedzību, noziegumu daudzumu) nav iespējams fiksēt ne ASV, ne Rietumeiropas valstīs, tad kriminālajā kapitālismā šodienas oligarhijas ģenēzē KF un LR ir vienīgi kriminalitāte, sākot ar slaveno „prihvatizāciju” un beidzot ar valsts budžetu noziedzīgu piesavināšanos visjaunākajā laikā. Respektīvi, kriminālajā kapitālismā oligarhija ir noziedzīgs iemiesojums. Kriminālajā kapitālismā tāpat kā tradicionālajā kapitālismā valsts vara pieder nelielai cilvēku grupai (oligarhijai). Taču kriminālajā kapitālismā šī cilvēku grupa veidojas no noziedzniekiem, kuru sākotnējais kapitāls un kapitāls vispār ir iegūts noziedzīgā veidā. Citiem vārdiem sakot, kriminālajā kapitālismā valsts vara pieder noziedznieku grupai. Cilvēces vēsturē pirmo reizi vara ir noziedzīgai oligarhijai – kriminālajai oligarhijai. Tā izpaužas kriminālā kapitālisma vēsturiskais ūnikums.
·       Kriminālā kapitālisma valstiskuma specifika vēl ir saistīta ar likumdošanu. Piemēram, LR likumdošana ir tā veidota, ka nav iespējams vērsties pret oligarhijas un valdošās kliķes noziegumiem. Tāda likumdošanas pieeja LR ir nosaukta par „noziegumu brīvību”. Tā ir metafora, apzīmējot noziegumu iespējamību un nesodamību, ko nodrošina speciāli izveidota likumdošana. Noziegumu brīvība arī var tikt uzskatīta par unikālu izpausmi cilvēces vēsturē. LR noziegumu brīvības mehānika uzskatāmi atsedzās 2018.gada decembrī sakarā ar organizēto noziedzību Rīgas un Daugavpils pašvaldībās.
·       Kriminālā kapitālisma specifisks komponents ir valstiskais infantīlisms, ar ko kriminālais kapitālisms būtiski atšķiras no mūsdienu tradicionālā kapitālisma. Kriminālajā kapitālismā nav sastopama konstruktīva politika un reāla darbība nevienā valstiskās pastāvēšanas segmentā. Netiek mērķtiecīgi virzīts valsts pārvaldes institūtu darbs, netiek mērķtiecīgi virzīts valsts ideoloģiskais darbs, saimnieciskais darbs utt. Kriminālajā kapitālismā neviens valstiskais process nekalpo sabiedrības attīstībai. Kalpo vienīgi kriminālās oligarhijas un valdošās kliķes interesēm, izzogot vietējo budžetu, iesaistoties dažāda veida starptautiskajās finansu afērās, bet KF grandiozā apjomā iztirgojot nacionālās dabas bagātības un iegūtos naudas līdzekļus izvedot no savas valsts. Kriminālajā kapitālismā netiek attīstīta zinātne, izglītība, veselības aizsardzība, māksla un literatūra. Kriminālajā kapitālismā neviens sociāli politiskais spēks nevēršas pret sabiedrības degradāciju. KF eksistē nacionāli patriotiskas grupas, taču tās nav spējīgas ietekmēt valdošos destruktīvos un noziedzīgos procesus. LR nacionāli patriotisko grupu klātbūtne vispār nav konstatējama. Var ievērot tikai atsevišķu indivīdu pretestību kriminālajam kapitālismam.
·       Iespējami analītiski secinājumi par kriminālā kapitālisma valstiskuma rezultātu. LR kriminālā kapitālisma valstiskuma rezultāts tiek definēts kā nacionāli reakcionārs un krimināli oligarhisks rezultāts. Tas ir valstiskums, kas savā visdziļākajā būtībā nodara milzīgu ļaunumu latviešu tautai un valsts nācijai;  un tas ir valstiskums, kurā vara pieder noziedzīgai grupai bez tās ieinteresētības veicināt savā zemē cilvēkiem cienīgu dzīvi.Nav komentāru:

Komentāra publicēšana