trešdiena, 2018. gada 18. jūlijs

Uzskatu plurālisma limitsCilvēku dzīvē ir vairākas garīgās sfēras, kurās obligāti ir jābūt uzskatu plurālisma ierobežotībai – limitam. Tāda sfēra ir tautas politiskā sfēra. Šajā sfērā uzskatu plurālisms ir noderīgs tikai līdz zināmai robežai. Politiskajā sfērā eksistē jautājumi, par kuriem nevar būt diskusijas un kuru interpretācijā nedrīkst izpausties uzskatu plurālisms: dažādi viedokļi, dažāda pieeja, dažādi uzskati. Šajos jautājumos ir jāvalda ideālai uzskatu vienādībai. Respektīvi, tautā ir jāvalda vienam kolektīvajam uzskatam. Piemēram, tādi jautājumi ir jautājums par valstisko suverenitāti un jautājums par valstisko iekārtu. Šajos jautājumos nevar būt „divu domu”. Ja sākas uzskatu plurālisms, tad sākas idejiskā nekonsekvence, kas momentā izvēršas politiskajā nekonsekvencē, tautai nodarot lielu postu. Uzskatu plurālisma limita nepieciešamība noteiktās sfērās tautai ir jāizprot. Ja nav šīs izpratnes, tad tauta pati ir vainīga par to postu, ko ir radījis kaitīgais uzskatu plurālisms. Tautu ir jāpārliecina par uzskatu plurālisma limita nepieciešamību. Pārliecināšanu ir jāveic tautas elitei. Īsta elite saprot minēto problēmu un zina par uzskatu plurālisma kaitīgumu. Īsta elite to zina no vēstures pieredzes, no politisko tehnoloģiju teorijas un prakses. Vēsturē ir neskaitāmi daudz piemēru, kad ir izpaudusies tautas uzskatu vienādība, katram tautas sociāli aktīvam pārstāvim protot piebremzēt individuālās ambīcijas uzskatu jomā un pievienoties kolektīvajiem uzskatiem. Latviešu dzīvē nekas nemainīsies tikmēr, kamēr nebūs tautas kolektīvo uzskatu vienādība attieksmē pret neatkarību, suverenitāti, valsts iekārtu. Kamēr visi latvieši nevienosies par to, ka LR valsts iekārta ir nacionāli reakcionāra un krimināli ologarhiska, un tāpēc pilnā mērā likvidējama valsts iekārta, tikmēr latviešu tauta dzīvos cilvēciski necienīgos apstākļos. Tas pats attiecas uz valstisko suverenitāti. Visai tautai ir ideāli vienoti jāsaprot, ka LR nav suverēna (nacionāli neatkarīga) valsts. Tāpat visiem ir ideāli vienoti jāsaprot, ka LPSR bija nesalīdzināmi labāka iekārta nekā LR, un LR noziedzīgā režīma atbalstītāji ir nesalīdzināmi nevērtīgāki cilvēki nekā LPSR varas struktūrās strādājošie cilvēki.


Nav komentāru:

Komentāra publicēšana